Descripció

Pots sol·licitar a la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) que la tesi doctoral sigui codirigida per més d'un director, sempre que hi hagi raons de caire acadèmic que així ho aconsellin, com pot ser el cas de la interdisciplinarietat temàtica.

El codirector de la tesi ha de ser un doctor amb experiència investigadora acreditada segons els mateixos requisits que s'estableixen per als directors de tesi.

 

Procediment

1. Abans de presentar la documentació per sol·licitar la codirecció a la CAD, el doctorand ha de lliurar un escrit explicant les raons acadèmiques que aconsellen la codirecció. Un cop el coordinador del doctorat doni el vist i plau, la secretaria informarà a l'estudiant perquè presenti la resta de documents i sol·liciti formalment la codirecció.

2. Emplenar l'imprès de codirecció de tesi doctoral i presentar-lo juntament amb la documentació requerida a la Secretaria del Departament de Comunicació.

 

Documentació

  • Imprès emplenat de la sol·licitud de codirecció de tesi doctoral
  • Escrit explicant les raons acadèmiques que aconsellen la codirecció
  • Informe del director de la tesi en el qual accepta la incorporació d'un nou director
  • Acceptació del nou director de la tesi doctoral
  • Currículum vitae del nou director de la tesi doctoral
  • Acreditacions del nou director de la tesi doctoral

 

Cal tenir en compte

La Comissió Acadèmica de Doctorat haurà d'autoritzar la codirecció d'una tesi doctoral. Aquesta autorització podrà ser revocada amb posterioritat si, a judici de la Comissió Acadèmica, la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi.  

 

Normativa

Normativa acadèmica de dipòsit i defensa de tesis doctorals del Departament de Comunicació (art. 3)

Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat (art. 6)