Descripció

El règim de seguiment ordinari dels estudis de doctorat és a temps complet. Excepcionalment, a petició de l'estudiant, la Comissió Acadèmica de Doctorat pot autoritzar la dedicació a temps parcial.

 

Termini

Abans de la matrícula del 2n any: de l'1 al 31 de juliol.

 

Procediment

El doctorand haurà de presentar a la Secretaria del Departament de Comunicació:

  • Imprès de sol·licitud motivada i justificada documentalment.
  • Nou pla de recerca amb el cronograma actualitzat, avalat pel director de tesi i amb una data límit de compromís de dipòsit de tesi doctoral.

 

Normativa

Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat (art. 4).

Acord de la Comissió Acadèmica de Doctorat en sessió 8 d'octubre de 2013.