• Dr. Domingo Ródenas, coordinador del Programa de Doctorat en Humanitats, i que actua de president de la Comissió.
  • Dr. Miquel Berga Bagué, coordinador del Màster Universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament.
  • Dra. Raquel Bouso García, professora del Departament d’Humanitats.
  • Dra. Victoria Cirlot, professora del Departament d’Humanitats.
  • Dr. Alexandre Coello de la Rosa, coordinador del Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global.
  • Dr. Josep M. Delgado Ribas, professor del Departament d’Humanitats i director del Departament d’Humanitats.
  • Dr. Jorge Luengo Sánchez, coordinador del Màster Universitari en Història del Món.
  • Dr. Antonio Monegal, professor del Departament d’Humanitats.
  • Dra. Estela Ocampo Siquier, professora del Departament d’Humanitats.