Frames i narratives de la migració i la traducció en Europa (FANTAME)

Frames i narratives de la migració i la traducció en Europa (FANTAME)
REFERÈNCIA: PID2019-107971GA-I00

Aquest projecte té com a objectiu contribuir a l'avanç en la recerca sobre el paper de la traducció com a mecanisme de control de diferents tipus de migració, i en l'estudi de patrons discursius a nivell translingüístic.

Els objectius de recerca generals són:

  1. Identificar enquadraments (o frames) de la migració i la traducció en zones de contacte de migració a Espanya i Alemanya, i investigar si determinats enquadraments es poden observar translingüísticament en el corpus, la qual cosa implicaria l'existència de patrons discursius transnacionals identificables.
  2. Analitzar com aquests enquadraments afecten les socionarratives de la migració i de la traducció i les quals es poden identificar en els discursos dels agents que treballen en zones de contacte de migració i en l'organització de la traducció en aquestes zones.

Encara que s'ha realitzat molta recerca sobre els enquadraments de la migració en els mitjans de comunicació, és degut a l'augment recent del populisme a Europa que el llenguatge emprat pels polítics i reiterat pels mitjans de comunicació s'està convertint en un tema pan-europeu d'interès i preocupació.

Mentre que els mitjans de comunicació juguen un paper fonamental en la formació dels discursos sobre la migració i determinen els enquadraments que s'usen i perpetuen, encara queda molt per fer per investigar la manera en què uns certs enquadraments s'introdueixen i estableixen, i especialment com aquest fet afecta als discursos translingüístics i pan-europeus.

Recentment s'han obert convocatòries per a finançar recerca dins del programa marc Horitzó 2020 en les quals s'emfatitza la necessitat d'investigar els discursos sobre el concepte de migració i els seus efectes socioeconòmics en les societats d'acolliment, com ara la distribució i l'impacte de la migració, la integració i l'educació de migrants, o patrons de mobilitat i riscos per a la seguretat, entre altres. No obstant això, la centralitat de la llengua i, com a resultat, la traducció com a acte de mediació que permet als migrants navegar el seu entorn i participar en el dia a dia ha quedat relegat a un segon pla. Aquests enfocaments sobre l'estudi de la migració i la seva relació amb la llengua són essencials per a entendre processos migratoris dins de la Unió Europea des de la perspectiva geopolítica, però no aporten res a nivell social.

Per això els objectius específics d'aquest projecte són:

  1. Identificar a través de l'anàlisi quantitativa i qualitativa de dades els enquadraments més recurrents de la migració i la traducció per a examinar la connexió entre aquests dos conceptes.
  2. Dur a terme una anàlisi qualitativa de la postura i la posició dels autors dels discursos cap a la migració a través d'aquests enquadraments recurrents.
  3. Identificar, a través de mètodes etnogràfics de recopilació de dades i anàlisi qualitativa de contingut, les socio-narratives públiques de la migració i la traducció entre els agents en les tres àrees esmentades en la memòria del projecte i avaluar fins a quin punt els enquadraments identificats en el punt 2 determinen aquestes socio-narratives.
  4. Establir una connexió entre les narratives de la migració i de la traducció, i avaluar fins a quin punt aquestes narratives contribueixen a l'ús dels actes de traducció com a eines estratègiques de control de la migració.

*Projecte pendent de resolució definitiva.

Investigadors principals

Mario Bisiada
María Aguilar

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

REFERÈNCIA: PID2019-107971GA-I00

 

Imagen Institucional | Organización | Agencia Estatal de ...