El multilingüisme de la ficció audiovisual i les seves traduccions per a Espanya a plataformes digitals (MUFiTAVi)

El multilingüisme de la ficció audiovisual i les seves traduccions per a Espanya a plataformes digitals (MUFiTAVi)
REFERÈNCIA: PGC2018-099823-B-I00

El projecte MUFiTAVi té com a principal objectiu descriure la traducció de sèries de televisió multilingües. Volem descobrir pràctiques professionals i socials juntament amb les normes destacades d’aquest repte específic de traducció. Analitzarem les sèries traduïdes per a Espanya des del començament del nou mil·lenni en endavant, per comparar normes i tendències a l’hora d’interpretar la diversitat lingüística en traduccions de l’anglès per a doblatge i subtitulació (per la seva prevalença en mercats audiovisuals) al castellà i català. El projecte construirà un corpus representatiu de com s’ha tractat el multilingüisme a les sèries de televisió del segle XXI i a les seves traduccions.

El projecte MUFiTAVi crearà una base de dades consultable, resultant d’unes 3.000 hores de sèries de televisió, en un rang d’almenys 10 sèries diferents que hagin estat disponibles a les plataformes de VOD durant el 2019, on es visualitzaran i es transcriuran fragments de sèries de TV multilingües que permetran als usuaris realitzar cerques per idioma i per tipus de varietat lingüística i consultar les diverses opcions de traducció. Aquesta serà una eina útil per a diferents propòsits i per a altres projectes i investigadors que complementarà els resultats del projecte Trafilm, oferint dades quantitatives i qualitatives per a la investigació i proporcionant un nou recurs didàctic per a la formació de traductors i per a l’aprenentatge d’idiomes estrangers. Finalment, proporcionarà orientació i assistència per als traductors davant de diàlegs multilingües a traduir, proporcionant-los opcions i suggeriments resultants d’estudis empírics.

PARAULES CLAU: Traducció audiovisual, textos multilingües, tercer idioma, varietats lingüístiques, doblatge, subtitulació, cinema, audiodescripció.

Dra. Eva García Pinós

Sonia González Cruz

Sofía Iberg Hidalgo

Dra. Anjana Martínez Tejerina

Guillermo Parra López

Dra. Stavroula Sokoli

Projecte finançat projecte finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

REFERÈNCIA: PGC2018-099823-B-I00