Jornada coorganitzada per UPF/Gedit i UMàlaga Jornada coorganitzada per UPF/Gedit i UMàlaga

Data: Dijous 4 de juny

Coordina: Gemma Andujar

* Lloc i hora a concretar.

* Programa en procés d'elaboració.