El Grup d’Estudis del Discurs i de la Traducció (GEDIT) és la confluència de dos grups de recerca consolidats anteriors: el Grup d'Estudis del Discurs (GED) i el Centre d'Estudis del Discurs i de la Traducció (CEDIT), amb una trajectòria d'activitats i interessos de recerca comuns. Els estudis del discurs són un enfocament compartit per analitzar situacions comunicatives diverses, sovint marcades pel multilingüisme i la multimodalitat.  El GEDIT ha sigut constituït grup de recerca reconegut i consolidat per l’AGAUR a la convocatòria 2017 SGR 566.


Les línies de recerca del GEDIT són (i) la pragmàtica del discurs (lingüística contrastiva, de corpus i enunciativa, i aplicada a la interpretació/mediació social); (ii) els estudis sociolingüistics (multilingüisme i diversitat); (iii) l'anàlisi crítica del discurs (multimodalitat, discurs i identitats culturals, discurs i gènere, discurs i transformació social); (iv) els estudis de traducció dels gèneres multimodals (traducció audiovisual); (v) enfocaments traductològics i discursius a la traducció especialitzada jurídicoeconòmica; (vi) l'estilística aplicada a la traducció literària.

L'objectiu del GEDIT és dinamitzar i consolidar les línies de treball del grup en forma de projectes de recerca competitius i en activitats a l’entorn de la recerca (seminaris, workshops, jornades de doctorands) que permetin tenir un fórum de treball i de discussió enriquidor i productiu.  La transversalitat i interdisciplinarietat de les línies de recerca del grup, en torn l'eix del discurs, ofereix la possibilitat de treballar amb metodologies i marcs teòrics diversos en els àmbits lingüístic i traductològic.

Les activitats del grup són:

  1. Dedicació als projectes i a la recerca, tant a títol individual com d'equip, amb trobades regulars de reflexió, coordinació dels treballs i seminaris interns oberts a professorat i estudiants de postgrau.
  2. Formació de joves investigadors en relació al programa de doctorat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.
  3. Potenciació de la qualitat de les línies de discurs i dels estudis traductològics en la vessant multimodal i multilingüistica.