Organitza UPF: Grup de Recerca en Estudis del Discurs i de la Traducció; Màster en Estudis del Discurs; Grup de Recerca en Geohumanitats; Centre d’Estudis de Gènere. Organitza UPF: Grup de Recerca en Estudis del Discurs i de la Traducció; Màster en Estudis del Discurs; Grup de Recerca en Geohumanitats; Centre d’Estudis de Gènere.

Data: divendres 14 de febrer del 2020

Hora: 09.00h - 19.00h

Lloc: Aula 55.003 (Edif. Tànger) - Campus del Poblenou - UPF

Descripció: Hem après a pensar la nostra recerca convençudes que els conceptes que manegem circulen per espais de coneixement construïts des de la distància “objectiva” que adopta la mirada de l’analista. Aquesta representació asèptica del coneixement és la manera com la cultura patriarcal ha universalitzat el coneixement “científic” del món i ha orientat la nostra activitat com a investigadores.

Sortosament, a la dècada del 80, van començar a sorgir veus discrepants amb aquests plantejaments (Donna Haraway, 1985; Kimberlé Crenshow, 1989) i, des de posicions feministes i decolonials, ens van convidar a replantejar-nos què entenem per coneixement i a observar com la nostra experiència “situada” (de gènere, comunitat, llengües, geografies, etc.) intervé en la construcció que en fem.

I aquest és l’objectiu del nostre workshop: reflexionar de manera col·lectiva i transdisciplinària sobre les epistemologies que sostenen els nostres postulats de recerca i les metodologies que emprem per obtenir i analitzar dades i processos. Podem dir que, com a investigadores, ens mirem els nostres objectes d’estudi des d’epistemologies feministes? Emprem metodologies d’anàlisi distintes de les que habitualment s’utilitzen des de plantejaments patriarcals? Com ho fem? Contribueix la nostra manera de pensar i operar a transformar l’experiència de “coneixement”? Què entenem per epistemologies i metodologies feministes?