El discurs dels polítics en gèneres televisius d'entrevista i debat

El discurs dels polítics en gèneres televisius d'entrevista i debat
REF: BSO-2001-0771

Estudi centrat en el gènere com a contracte de comunicació. Anàlisi lingüística dels trets enunciatius en la autopresentació dels polítics i en les estratègies de persuasió.

Investigadors principals

Clara Ubaldina Lorda

Investigadors

Elisabeth Miche
Natàlia Izard
Marta Millan

Projecte finançat per Ministeri d'Educació, Ciència i Tecnologia

REF: BSO-2001-0771