El discurs dels polítics en gèneres televisius d'entrevista i debat (REF: BSO-2001-0771)

  • Breu descripció: Estudi centrat en el gènere com a contracte de comunicació. Anàlisi lingüística dels trets enunciatius en la autopresentació dels polítics i en les estratègies de persuasió.
  • Data inici: 01/01/2001 - Data fi: 30/06/2005.
  • Entitat finançadora: Ministeri d'Educació, Ciència i Tecnologia.
  • Investigadora principal: Clara Ubaldina Lorda.
  • Membres del grup que hi participen: Elisabeth Miche, Natàlia Izard i Marta Millan.