• Breu descripció: Investigació dels diversos nivells de coneixement, des del comú fins l'especialitzat, tal com es manifesten i produeixen en el discurs, des del punt de vista social, pragmàtic i cognitiu.
  • Data inici: 01/01/2001 - Data fi: 01/01/2006.
  • Entitat finançadora: Ministeri d'Educació, Ciència i Tecnologia.
  • Investigador principal: Teun A. Van Dijk.