Discurs i Coneixement

Discurs i Coneixement

Investigació dels diversos nivells de coneixement, des del comú fins l'especialitzat, tal com es manifesten i produeixen en el discurs, des del punt de vista social, pragmàtic i cognitiu.

Investigadors principals

Teun A. Van Dijk
Projecte finançat per Ministeri d'Educació, Ciència i Tecnologia