Anàlisi discursiva de la divulgació científica: aspectes textuals, pragmàtics i retòrics

Anàlisi discursiva de la divulgació científica: aspectes textuals, pragmàtics i retòrics
REF: BFF-0932

Investigació de les estratègies i procediments de la recontextualització en temes de ciència en diversos mitjans de comunicació (premsa i internet).

Investigadors principals

Helena Calsamiglia Blancafort

Investigadors

Clara Lorda
Elisabeth Miche
Montserrat Ribas
Lydia Fernandez
Teun A.van Dijk
Patricia Wilches

Projecte finançat per DGES (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología)

REF: BFF-0932