Anàlisi del discurs de la divulgació en ciències de la vida: elaboració conceptual i procediments discursius (REF: BFF-0932)

  • Breu descripció: Investigació de les estratègies i procediments de la recontextualització en temes de ciència en diversos mitjans de comunicació (premsa i internet).
  • Data inici: 01/01/2000 - Data fi: 19/12/2003.
  • Entitat finançadora: DGES (Ministeri de Ciència i Tecnologia).
  • Investigadora principal: Helena Calsamiglia Blancafort.
  • Membres del grup que hi participen: Clara Lorda, Elisabeth Miche, Montserrat Ribas, Lydia Fernandez, Teun A.van Dijk i Patricia Wilches.