Anàlisi del discurs de la divulgació en ciències de la vida: elaboració conceptual i procediments discursius

Anàlisi del discurs de la divulgació en ciències de la vida: elaboració conceptual i procediments discursius
REF: PB96-0292

Anàlisi discursiva de la divulgació científica: aspectes textuals, pragmàtics i retòrics.

Investigadors principals

Helena Calsamiglia Blancafort

Investigadors

Josep Maria Casasús
Josep Maria Castellà
Sebastián Bonilla
Daniel Cassany
Carmen López
Jaume Martí
Marta Albaladejo
Glòria Roset
Montserrat Aced

Projecte finançat per Direcció General d'Educació Superior

REF: PB96-0292