Sanclemente, Vicenç. Beating the drums! journalism, forum or platform: blogs in China and Cuba (2010) through the cases of Wang Keqin and Yoani Sánchez. Universitat Pompeu Fabra; 2016.
Cassany Viladomat, Roger. Especificitats de la narrativa audiovisual informativa a internet anàlisi dels vídeos produïts per cibermitjans catalans. Universitat Pompeu Fabra; 2016.
Martha Irene Delgado Parra. La imagen fortuita. La fotografía personal en la época de la telefonía móvil. Universitat Pompeu Fabra; 2016.
Castillejo Sierra, Miguel. Redes temáticas en la web: estudio de caso de la red temática de la transparencia en Chile. Universitat Pompeu Fabra; 2016.
Torrents, Llum. Internet i patrimoni cultural: el cas de les col·leccions d'instruments musicals en línia. Universitat Pompeu Fabra; 2016.