PDF

Carles Sora

Els webdocs són un format audiovisual emergent que (ara mateix) engloba nous gèneres, com el del documental interactiu o el reportatge multimèdia, i que està fent-se un espai dintre del sector. Hem cregut necessari compartir aquest directori de projectes, productores i autors per visualitzar la feina rellevant, gairebé militant, d’alguns dels autors catalans que, després d’observar atentament el que s’està fent fora, han decidit obrir camí aquí també. Us oferim doncs un primer llistat dels 30 webdocs i les seves productores associades que hem trobat, assumint que pel camí ens n’haurem pogut deixar algun. La voluntat de fer una radiografia de la producció de webdocs a Catalunya és la de tenir, per una banda, una fotografia que congeli un instant concret per poder veure com evoluciona amb el temps; i per l’altra, la de poder observar internament quin n’és l’estat. Així doncs, el que teniu en aquest document és una part, la més divulgativa, de l’estudi que hem realitzat amb la informació que els autors ens han facilitat. En l’índex cronològic d’obres podreu veure d’un cop d’ull com s’ha passat de realitzar de dues a deu obres anualment en només tres anys. I mirant les fitxes dels projectes podreu observar també la diversitat de pressupostos, estratègies de difusió, coproduccions, equips vinculats i suports utilitzats (web, dispositius mòbils i vídeos 360º). Segur que de tots i cada un d’ells podrem treure’n idees per a noves produccions. Durant els últims anys hem pogut detectar que en l’entorn català, de la mateixa manera que en l’internacional, hi ha hagut una eclosió en el nombre de webdocs, i en l’interès per part d’autors, acadèmics i mitjans de comunicació. Sembla innegable que aquest format ha arribat per quedar-se, de la mateixa manera que la resta de finestres digitals. Una prova d’això és la inclusió d’aquests nous formats dintre d’alguns festivals de documental europeu (IDFA, Docs Barcelona, Sheffield Doc/Fest, etc.), l’aparició de línies de suport institucional local, o la inclusió d’aquestes produccions en plans d’estudis universitaris. Amb l’entusiasme de creure que aquests projectes poden representar una línia de renovació de l’audiovisual digital, volíem participar d’aquest moment singular en què s’està dirigint la mirada de l’espectador cap a una experiència individualitzada del cinema. Una mirada que pretén crear un vincle empàtic amb les imatges a partir de la tria dels recorreguts i les accions de l’espectador, de la construcció d’una trama que resulta única i inacabada en cada visualització.

 

Citación recomendada

Sora, Carles. Radiografia del webdoc a Catalunya: obres i autors. Barcelona: Departament de Comunicació. Serie Editorial DigiDoc, 2016 https://repositori.upf.edu/handle/10230/27483