Back La segregació espacial de la pobresa a Catalunya: estructura i dinàmica de la desigualtat social

La segregació espacial de la pobresa a Catalunya: estructura i dinàmica de la desigualtat social

La segregació espacial de la pobresa a Catalunya: estructura i dinàmica de la desigualtat social

Principal researchers

Sebastià Sarasa

Researchers

Francesc Coll (IERMB)
Lara Navarro (IERMB)
Sergio Porcel (IERMB)
RecerCaixa 2012 (PR08113).