​​

Segell_AQU_Excel_lent

 

Descarrega el díptic del programa

Brochure_MA_Democràcies actuals


Director acadèmic del màster: Dr. Ferran Requejo

Coordinador del màster: Dr. Klaus-Jürgen Nagel

 

La diversitat lingüística, nacional, ètnica, religiosa i cultural és una realitat consolidada en el món de les democràcies actuals i una tendència d'importància creixent. Les primeres dècades del segle XXI són testimoni d'un procés de canvi polític, econòmic i tecnològic de característiques globals i irreversibles que planteja tant reptes com oportunitats per a les democràcies liberals actuals.

L'objectiu principal d'aquest màster oficial és formar acadèmics i professionals d'alt nivell en l'àmbit de la teoria política, amb capacitat per convertir-se en especialistes que puguin competir amb èxit en els àmbits acadèmics i professionals internacionals. Per aconseguir-ho cal assolir un nivell avançat de coneixements, amb un èmfasi especial en el maneig de mètodes i de tècniques amb què poder analitzar i incidir en la transformació pràctica de les societats actuals. Es tracta, per tant, de desenvolupar competències genèriques que potenciïn l'activitat professional del titulat en relació amb la seva capacitat d'anàlisi, de síntesi i de comunicació; la capacitat d'adaptació a noves situacions i la creació de nou coneixement; les habilitats de relació interpersonal en un context internacional, i la responsabilitat ètica.

Des del començament s'ha volgut que el programa sigui completament coherent amb els valors i els principis bàsics de respecte per als drets democràtics, d'igualtat d'oportunitats, d'estímul i salvaguarda de la pau, d'igualtat de gènere i d'accessibilitat de les persones amb discapacitats.

En finalitzar, l'estudiant serà capaç de:

  • Comprendre les principals teories i enfocaments de la teoria política actual.
  • Comprendre les institucions i els processos dels sistemes polítics democràtics i federals.
  • Comprendre l'estructura i els processos dels actors polítics en societats diverses.
  • Comprendre els valors i els conceptes dels processos de legitimació en democràcies culturalment diverses.
  • Reconèixer i comprendre les teories de la democràcia, del federalisme i del nacionalisme.
  • Definir i comprendre la dimensió històrica de la multiculturalitat en les democràcies actuals.
  • Operar amb dades de recerca teòrica, quantitativa, qualitativa i comparada.

 

Sortides professionals

Politòlegs experts en l'anàlisi teòrica, pràctica i comparada de les institucions, els processos i les polítiques públiques en democràcies culturalment diverses.

Durada

1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)

Calendari

De setembre a juny

Preu

Import del preu de la matrícula del curs actual

Places

25

Modalitat

De recerca

Doctorats als qual dóna accés

Doctorat en Ciències Polítiques i Socials

Idioma

Anglès  

Lloc de realització

Campus de la Ciutadella 

Títol que s'obté en finalitzar els estudis

Màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat

CODI RUCT

RUCT