La Sala Beckett és un espai d’exhibició, creació, formació i experimentació teatral, dedicat especialment a la promoció de la dramatúrgia contemporània i la difusió de l’autoria teatral catalana.

Punt de trobada dels autors teatrals amb altres creadors escènics i amb professionals de diferents àmbits i disciplines, a la Sala Beckett s’hi duu a terme una intensa activitat de producció i programació d’espectacles, cursos i laboratoris, conferències, trobades i tota mena d’activitats d’intercanvi, pensament i debat sobre dramatúrgia i món contemporani.

Cursos de l'Obrador de la Sala Beckett / Gener - Març 2022 Cursos de l'Obrador de la Sala Beckett / Gener - Març 2022

Pere Riera

Fonaments de l’escriptura teatral

Curs d'iniciació a l'escriptura teatral

Del 18/01/2022 al 22/03/2022

Dimarts, de 17 h a 20 h Durada: 30 hores (10 sessions) 

Preu curs: 330 € 

Descompte aplicable: 15 %

Idioma: Català

 

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/fonaments-lescriptura-teatral/

Denise Duncan 

Yo soy mis privilegios. La escritura como herramienta hacia la diversidad en escena

Dijous, d’11 h a 14 h 

Durada: 30 hores 

Preu: 320 € 

Descompte aplicable: 15 % 

Idioma: Castellà 

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/yo-soy-misprivilegios-escritura-como-herramienta-hacia-diversidad-escena/
 

Davide Carnevali

La dramatúrgia entesa com una de les belles arts 

Curs d’escriptura i estètica 

Del 24/01/2022 al 14/03/2022 

Dilluns, de 17 h a 20 h 

Durada: 24 hores (8 sessions) 

Preu: 250 € 

Descompte aplicable: 15 % 

Idioma: Català 

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/dramaturgia-entesabelles-arts/
 

Tim Crouch 

Renegar del teatre 

Taller avançat de dramatúrgia per a dramaturgs, directors i intèrprets 

Del 07/02/2022 al 09/02/2022 

De dilluns a dimecres, de 10 h a 14 h 

Durada: 12 hores (3 sessions) 

Preu: 180 € 

Descompte aplicable: 15 % 

Idioma: Anglès 

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/renegar-del-teatre/

Anja Hilling 

El centre rau en la forma 

Curs avançat de dramatúrgia 

Del 02/03/2022 al 04/03/2022 

De dimecres a divendres, d’11 h a 14 h 

Durada: 9 hores (3 sessions) 

Preu: 100 € 

Descompte aplicable: 15 % 

Idioma: Alemany (amb traducció consecutiva) 

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/centre-rau-forma/
 

Marc Martín 

La manifestació de la comèdia en la interpretació

Curs de comèdia per a actrius i actors 

Del 21/01/2022 al 25/02/2022 

Els divendres, de 16:30 h a 19:30 h 

Durada: 18 hores (6 sessions) 

Preu: 220 € 

Descompte aplicable: 15 % 

Idioma: Català 

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/manifestaciocomedia-interpretacio/
 

Fernanda Orazi 

Actuar 

Taller d’interpretació per a professionals 

De l’11/03/2022 al 13/03/2022 

Divendres de 16 h a 20 h, dissabte i diumenge d’11 h a 14 h i de 15 h a 18 h 

Durada: 16 hores (3 sessions) 

Preu: 240 € 

Descompte aplicable: 15 % 

Idioma: Castellà 

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/actuar/
 

Lali Álvarez Garriga 

Realitats intervingudes

Curs de creació escènica en espais no convencionals 

Del 31/01/2022 al 04/04/2022 

Dilluns, d’11 h a 14 h 

Durada: 30 hores (10 sessions) 

Preu: 320 € 

Descompte aplicable: 15 % 

Idioma: Català 

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/realitatsintervingudes-creacio-escenica-sobre-realitat-espais-noconvencionals/
 

Xavier Bobés 

L’objecte, el gest, la paraula i tota la feina prèvia

Taller de creació amb objectes 

Del 14/03/2022 al 24/03/2022 

La primera setmana, de dilluns a divendres; la segona setmana, de dilluns a dijous, de 10.30 h a 14.30 h 

Durada: 36 hores (9 sessions) 

Preu: 375 € 

Descompte aplicable: 15 % 

Idioma: Català 

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/lobjecte-gestparaula-tota-feina-previa-xavier-bobes-3/

Jordi Graupera

Fet amb paraules (Retòrica: teoria i pràctica)

Curs de retòrica per a dramaturgs, intèrprets i tota persona interessada en l’escriptura i parlar en públic

Del 20/01/2022 al 24/03/2022

Dijous, de 17 h a 20 h

Durada: 30 hores (10 sessions)

Preu: 320 €

Descompte aplicable: 15 %

Idioma: Català

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/fet-paraulesretorica-teoria-practica-2/