La Sala Beckett és un espai d’exhibició, creació, formació i experimentació teatral, dedicat especialment a la promoció de la dramatúrgia contemporània i la difusió de l’autoria teatral catalana.

Punt de trobada dels autors teatrals amb altres creadors escènics i amb professionals de diferents àmbits i disciplines, a la Sala Beckett s’hi duu a terme una intensa activitat de producció i programació d’espectacles, cursos i laboratoris, conferències, trobades i tota mena d’activitats d’intercanvi, pensament i debat sobre dramatúrgia i món contemporani.

Cursos de primavera de l'Obrador de la Sala Beckett Cursos de primavera de l'Obrador de la Sala Beckett

Jordi Prat i Coll 

Llegir i escriure 

Curs d’escriptura dramàtica per a dramaturgs, intèrprets i directors interessats en l'escriptura teatral 

Del 14/04/2021 al 16/06/2021

Dimecres, de 17h a 20h

Durada: 30h (10 sessions)

Preu curs: 290€

Descompte aplicable UPF: 15%

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/llegir-i-escriure/

Marc Rosich 

Menys és més: taller de provocació de peces teatrals curtes

Curs d'iniciació a l'escriptura teatral

Del 19/04/2021 al 21/06/2021

Dilluns, de 17h a 20h

Durada: 27h (9 sessions - el 24/05 no hi ha classe)

Preu curs: 275€

Descompte aplicable UPF: 15%

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/menys-mes-taller-provocacio-peces-teatrals-curtes-2/

Marilia Samper 

Fitness d'escriptura

Curs d'iniciació a l'escriptura teatral 

Del 19/04/2021 al 21/06/2021

Dilluns, d' 11h a 14h

Durada: 27 hores (9 sessions - el 24/05 no hi ha classe)

Preu: 275€

Descompte aplicable UPF: 15%

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/fitness-descriptura-4/

Carles Batlle 

Cliffhanger (Tècniques per a la construcció de l'interès, la tensió i el ritme en la dramatúrgia) 

Curs avançat d’escriptura teatral

Del 29/04/2021 al 17/06/2021

Dijous, de 17h a 20h

Durada: 24 hores (8 sessions)

Preu: 240€

Descompte aplicable UPF: 15%

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/cliffhanger-tecniques-construccio-linteres-tensio-ritme-dramaturgia/

Marc Martín 

Les claus de la comèdia (Què fa que la comèdia funcioni i què l'espatlla)

Curs especialitzat d'escriptura

Del 30/04/2021 al 18/06/2021

Divendres de 17h a 20h

Durada: 24 hores (8 sessions)

Preu: 275€

Descompte aplicable UPF: 15%

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/claus-comedia-que-que-comedia-funcioni-que-lespatlla-3/

Paco Zarzoso 

Escribir de la mano de Chéjov, con el corazón de Lorca, los ojos de Goya y la mala baba de Bernhard 

Curs avançat de dramatúrgia virtual

Del 14/04/2021 al 02/06/2021

Dimecres, de 17h a 20h

Durada: 24 hores (8 sessions)

Preu: 230€

Descompte aplicable UPF: 15%

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/escribir-mano-chejov-con-corazon-lorca-los-ojos-goya-y-mala-baba-bernhard/

Vanessa Monfort 

El nuevo teatro-documento o la reelaboración escénica de la realidad

Curs avançat de dramatúrgia virtual 

Del 27/04/2021 al 25/05/2021

Dimarts, de 17h a 20h

Durada: 15 hores (5 sessions)

Preu: 130€

Descompte aplicable UPF: 15%

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/nuevo-teatro-documento-reelaboracion-escenica-realidad/

Albert Lladó 

Escena y pensamiento. Hacia una descolonización del lenguaje

Curs de filosofia i teatre

Del 20/04/2021 al 08/06/2021

Dimarts, de 10.30h a 13.30h

Durada: 24 hores (8 sessions)

Preu: 240€

Descompte aplicable UPF: 15%

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/escena-y-pensamiento-hacia-descolonizacion-lenguaje-4/

Magalí Permanyer i Rocío Manzano

Fer visible l'invisible: Formació en perspectiva de gènere a les arts escèniques 

Taller de gènere 

Del 21/04/2021 al 19/05/2021

Dimecres, de 10h a 14h

Durada: 20 hores (5 sessions)

Preu: 125€

Descompte aplicable UPF: 15%

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/visible-linvisible-formacio-perspectiva-genere-arts-esceniques/

Glòria Balañà i Altimira 

Introducció a la direcció escènica: del text a l'escena

Curs d'iniciació a la direcció teatral 

Del 18/05/2021 al 17/06/2021

Dimarts i dijous, d'11h a 14h

Durada: 30 hores (10 sessions)

Preu: 300€

Descompte aplicable UPF: 15%

Més informació: https://www.salabeckett.cat/curs/introduccio-direccio-escenica-text-lescena-2/