Back Bonatti, Luca Lorenzo

BONATTI , LUCA LORENZO

LUCA LORENZO BONATTI
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Psicòlegs Centre de Cognició i Cervell