RUBIO BALLESTER, BELEN

Beca UPF / UPF Fellowship
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Synthetic, Perceptive, Emotive and Cognitive Systems

+34 93 542 1367
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona