XIFRA TRIADU, JORDI

[email protected]
Departament de Comunicació
Critical History of Strategic Communication

+34 93 542 1484
Senior Lecturer
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

OORCID LinkORCID