Zorrilla Martínez, Nahia

Departament de Dret - Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent

[email protected]


Nahia Zorrilla és Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Deusto (UD, Bilbao) i és màster en Criminologia i Execució Penal per la UPF, UAB i UdG (2012). Va participar com a tècnica de recerca en el departament de dret de la UPF en el marc del projecte "Supervisió en la comunitat: intervenció en la fase d'execució de les sentències. Especial èmfasi en la violència de gènere - (DER2012-32150)", sota la direcció d'Elena Larrauri entre 2013 y 2014. En les seves àrees d'interès per a la recerca es troben els obstacles per a l'aplicació de la suspensió especial per drogodependents; i més recentment, el rol de l'informe social en la fase d'individualització judicial i el seu impacte en l'execució de penes comunitàries.