JOVELL CODINA, PAUEstudiant del Grau en Economia a la Universitat Pompeu Fabra. Pràctiques en el Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES).

Les seves principals àrees d’interès són l’Economia Pública i la Història Econòmica.