SERRA BURRIEL, MIQUEL

Department of Economics and Business

[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona


Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona (UB).

Investigador del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES), Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Les seves principals àrees d'interès són l'economia de la salut i la recerca de resultats. S'especialitza en el desenvolupament de models predictius per al diagnòstic i aplicacións de pronòstic. Les seves contribucions van des de l'anàlisi del tipus de tinença en sistemes hospitalaris fins la gastroenterologia.

Grau en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Màster en Economia de la salut i Polítiques Públiques per la Barcelona Graduate School of Economics (GSE).

 

Perfil investigador:

https://www.researchgate.net/profile/Miquel_Serra-Burriel


Informació del Contacte:
Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES)
Departament d'Economia i Empresa
Oficina 23.111. Edifici Mercè Rodoreda (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Telèfon: (+34) 93 542 1586

E-mail: [email protected]