HERNÁNDEZ GUILLAMET, GUILLEM


Llicenciat en Bioinformàtica (ESCI-UPF-UPC-UAB), actualment finalitzant el Màster en Innovació i Recerca en Informàtica - Data Science a la UPC.

La seva àrea d'interès principal és l'explotació de models d'aprenentatge automàtic i IA per millorar els sistemes de salut.

Especial interès en les estratègies de recuperació d’informació i descomposició de gràfics per fer front a l’enorme quantitat d’informació present al sistema sanitari públic català.

Linkedin 

CV