LÓPEZ SEGUÍ, FRANCESC


Estudiant de Doctorat a la Facultat de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. La seva principal àrea d'interès és l'avaluació econòmica de tecnologies de la salut, amb especial èmfasi en la tecnologia mòbil i la telemonitorització. 

Graduat en Economia (2013) per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Economia (2014) per la Erasmus School of Economics.

https://www.linkedin.com/in/francesclopezsegui