LÓPEZ SEGUÍ, FRANCESC


Doctor en Biomedicina, Universitat Pompeu Fabra (Departament de Ciències Experimentals i de la Salut).

Tema: Projectes de transformació digital en el sistema públic de salut català (2010-2020). Aquest projecte de Doctorat pretén avaluar les intervencions més significatives en eHealth promogudes per la Conselleria de Salut de Catalunya, inclòs el principal servei de teleconsulta i una intervenció mHealth experimental en l'atenció primària.

La seva principal àrea d'interès és l'avaluació econòmica de tecnologies de la salut, amb especial èmfasi en la tecnologia mòbil i la telemonitorització. 

Graduat en Economia (2013) per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Economia (2014) per la Erasmus School of Economics.

CV