ESPOSITO, CANDELA


Estudiant d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra