SERRANO ALARCÓN, MANUEL

Departament d'Economia i Empresa

+34 9335421586
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona


Doctorand en Global Public Health a l'Escola Nacional de Saúde Pública de la Universitat Nova de Lisboa. Les seves principals àrees de recerca són l'economia de la salut, envelliment i l'avaluació de polítiques públiques.

Membre de la Comissió d'Avaluació de Tecnologies de la Salut de l'Autoridad Nacional Portuguesa de Medicamentos y Productos de Salud (INFARMED).

Llicenciat en Economia per la Universitat d'Alacant (2013), Màster en Economic Development and Growth per la University of Warwick i Lund University (2015).