GARCIA ALTES, ANNA


Responsable de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i col·laboradora del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES).

Dades de contacte:
Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)
C/ Roc Boronat 81-95 (2a planta)
08005 Barcelona

Telèfon: (+34) 93 551 39 49
E-mail: [email protected]cat