1. Estimular la inversió en recerca de les empreses i la seva col·laboració a la recerca universitària.
  2. Informar amb caràcter vinculant sobre la creació per part del rector o rectora d'un consell format per titulats de la Universitat i per persones o entitats amb especial vinculació amb la Universitat com a òrgan de participació conjunta d'aquests col·lectius en la vida de la Universitat.
  3. Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb entitats socials representatives.
  4. Promoure la participació de la societat en l'activitat de la universitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.