Vés enrere

El Ple aprova els comptes auditats del 2017

El Ple aprova els comptes auditats del 2017

10.11.2018

 

El Ple del Consell Social, en la sessió de 8 de novembre del 2018, va aprovar els comptes Generals i els comptes anuals auditats de l'exercici 2017, en exercici de les seves competències, establertes en l'article 89.2 apartat (e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya: "Corresponen al consell social, en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents(...): e) Aprovar el balanç i la memòria econòmica, els comptes de resultats i la liquidació del pressupost de la universitat de l'exercici anterior i els comptes anuals de les entitats que en depenguin, d'acord amb la normativa vigent".

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: