La Universitat Pompeu Fabra, amb el suport del Consell Social, ha realitzat la tercera edició de l'Enquesta de Valoració del Sistema i l'Organització de l'Ensenyament d'aquesta Universitat corresponent al curs 2003-2004. L'enquesta, en les seves dues edicions anteriors, ha proporcionat informació molt valuosa per a la Universitat i per a l'orientació de les polítiques de millora.

Aquesta edició presenta algunes novetats respecte d'edicions anteriors. L'Estudi incorpora informació procedent de les bases de dades de la Universitat i s'ha remodelat el qüestionari donant un especial protagonisme a tres àmbits que engloben:

  • els aspectes que afecten les polítiques de captació de nou alumnat (motivació, presa de decisions, imatge, etc).
  • els aspectes relatius a la comunicació dins de la UPF (des de totes les perspectives).
  • els aspectes vinculats al Campus Global, tant com a eina de gestió, de comunicació i de participació com, molt especialment, a eina de suport a la docència.

L'enquesta conserva, en el seu qüestionari, les principals qüestions valoratives de les dues edicions anteriors amb la finalitat de mantenir les sèries.

La Universitat està interessada en conèixer la motivació i els aspectes que valoren els estudiants en l'accés a la Universitat. Un segon aspecte que preocupa és saber quina és la percepció dels estudiants sobre el seu futur laboral.

A partir de les dades de l'enquesta s'ha elaborat un informe general i disset informes específics de cada titulació.

L'enquesta s'estructura en vuit grans blocs temàtics que són els següents: