Jordi Marín Puigpelat, president Economista i membre del Ple en representació del Parlament de Catalunya
Jaume Badia Pujol  Gerent
Carles Castells Oliveres Economista i ex president de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Lydia García Escobosa  Membre del Ple en representació del Personal d'Administració i Serveis
Xesús B. González López  Membre del Ple en representació d'Organitzacions Sindicals
Jordi Ollé Palou Economista i membre del Consell Assessor
Pablo Pareja Alcaraz Vicerector de Professorat i de Relacions amb la Comunitat
David Sancho Royo Vicerector Adjunt al rector 
Enric Vallduví Botet Vicerector de Recerca
Daniel Vidal Canellas Advocat i Antic Alumne de la UPF
Margarida Gual Perelló  Secretària del Consell Social