2018 2019
Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul
Comissió Acadèmica

Dijous 4

--

-- -- Dijous 21 -- -- Dijous 2

Dimarts 4

Dimarts 9
Comissió Econòmica Dilluns 22

--

Dimarts 18 -- Dimarts 26 -- --  Dimarts 7 Dijous 6 Dijous 11
Comissió de Promoció

--

--

--

-- --

--

--

--

-- --
Plenari --

Dijous 8

Dijous 20 -- Dijous 28 -- -- Dijous 9 Dijous 13 Dijous 18

 * Aquestes dates poden ser objecte de modificació