2023 2024
Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig  Juny Juliol
Comissió Econòmica

28

-- 9 19 --  29 -- -- 2 i 21 20 18
Ple -- -- 16 21 -- -- 7 -- 9 27 25

* Aquestes dates poden ser objecte de modificació