2019 2020
Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig  Juny Juliol
Comissió Acadèmica

--

18 -- -- 27

--

21 26 -- 14
Comissió Econòmica 15 -- 17 --  25 -- 28 28   16
Comissió de Promoció -- --

--

--

--

-- -- -- -- --
Plenari -- 26 19 -- -- 5 30 -- 2 23

 * Aquestes dates poden ser objecte de modificació