2019
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol
Comissió Acadèmica -- -- -- -- Dijous 2

--

--
Comissió Econòmica -- Dimarts 26 -- --  Dimarts 7 Dimarts 12 Dimarts 4
Comissió de Promoció -- --

--

--

--

-- --
Plenari -- Dijous 28 -- -- Dijous 9 Dijous 13 Dijous 18

 * Aquestes dates poden ser objecte de modificació