2022 2023
Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig  Juny Juliol
Comissió Acadèmica

--

--

-- -- -- --

--

-- -- -- --
Comissió Econòmica

22

6 10 20 --  -- 2 -- 11 22 20
Comissió de Promoció -- -- --

--

--

--

-- -- -- -- --
Plenari -- -- 17 22 -- -- 9 -- 18 29 27

 * Aquestes dates poden ser objecte de modificació