Estudi d'avaluació de les competències dels graduats UPF: enquesta a titulats i ocupadors, realitzada l'any 2006: