Taula de Nova Recerca

 

La Taula de Nova Recerca (TNR) és un instrument d'intercanvi, de debat, de promoció i de difusió d'informació sobre la recerca que es duu a terme al Departament de Comunicació de la UPF.

Els objectius principals de la Taula de Nova Recerca són:

 • Promoure la recerca de qualitat i la difusió dels seus resultats.

 • Facilitar l'intercanvi d'informació sobre la recerca del Departament.

 • Proporcionar informacions d'utilitat per als investigadors.

 • Promoure la publicació de tesis doctorals.

 • Proporcionar idees i orientacions a futurs autors de tesis doctorals.

 • Disposar d'un instrument de qualitat per a les tesis doctorals.

 

La TNR adopta la forma de sessions de seminari amb una o més ponències, seguides d'un debat, on es donen a conèixer:

 • Les línies principals de treball dels Grups de Recerca del Departament de Comunicació

 • Els projectes vius o els resultats dels projectes

 • Les noves tesis doctorals

 • Informacions sobre beques, ajuts i acreditacions, així com sobre les eines de suport i gestió a la recerca disponibles per als investigadors

 • Informacions per a demanar projectes competitius

 

Els coordinadors de la TNR són: