Primera part: 10:30 - 11.30 Aula: 55.309 

Presentació de la sessióA càrrec de Josep Fernández-Cavia
Conferència: Utilización de Scopus, Web of Science y otros instrumentos para el análisis de la producción científica en Ciencias Sociales y Humanidades
A càrrec de Víctor Herrero-Solana (UGR)
Descans - café

Segona Part: 12:00 - 13:30 Aula: 55.309 

Debat amb els assistents
El Dr. Herrero-Solana és especialista en l'anàlisi de la producció científica i en l'ús de bases de dades i altres recursos acadèmics per a la planificació i difusió estratègica de la recerca.