Doctors amb experiència investigadora acreditada que compleixen els requisits establerts en l'article 2.2 de la Normativa acadèmica de dipòsit i defensa de tesis doctorals del Departament de Comunicació, aprovada per la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) en sessió de 12 de juliol de 2013.