Vés enrere

La bretxa econòmica també incideix en el consum de pantalles dels més petits

La bretxa econòmica també incideix en el consum de pantalles dels més petits

Indica un estudi publicat a la revista Comunicar i dut a terme amb una mostra de 792 nens i nenes de primària, d'entre 5 i 9 anys, de tres ciutats espanyoles per Mònika Jiménez i Pilar Medina, investigadores de el Departament de Comunicació, juntament amb Mireia Muntaña, investigadora de la UOC.

24.04.2020

Imatge inicial

La presència i la varietat de dispositius mòbils a les llars espanyoles, amb independència de context social i econòmic, és una realitat normalitzada des de fa anys. Diversos estudis se centren en la mediació parental en el consum infantil de pantalles intel·ligents, tot i que hi ha una manca d'evidència científica sobre com el nivell de formació i el perfil professional de les mares i dels pares incideixen en les maneres de consum mediàtic digital dels menors.

L'estudi analitza la influència del nivell socioeducatiu de les famílies en el consum de pantalles intel·ligents

Un estudi elaborat per Mònika Jiménez i Pilar Medina, investigadores del Departament de Comunicació de la UPF, i de Mireia Muntaña, investigadora en el Departament de Ciències de la Informació de la UOC, analitza la influència del nivell socioeducatiu de les famílies en el consum de pantalles intel·ligents. Aquest treball s'ha publicat a l'edició avançada en línia de la revista Comunicar del 15 d'abril i els resultats s'han obtingut en el marc de el projecte MediaCorp "Representació mediàtica de la imatge corporal no saludable. Desenvolupament d'una eina de prevenció en nens i nenes de 5 a 8 anys: El meu cos m'agrada", finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat R + D.

"Aquest estudi ha permès obtenir dades sobre el paper dels pares i les mares en aspectes com el paper que desenvolupen en la construcció de la imatge corporal dels nens i nenes, o quina és la seva implicació en les pautes de consum mediàtic de nens i nenes ", indica Mònika Jiménez, coautora de l'estudi, amb Pilar Medina, co-investigadora principal de MediaCorp.

El nivell educatiu i professional dels progenitors influeix en el consum de pantalles intel·ligents i crida a dissenyar estratègies familiars que fomentin el pensament crític i l'educació mediàtica digital

La investigació publicada a Comunicar aprofundeix en el nivell d'estudis de mares i pares , així com en la seva categoria professional. Per a això s'utilitza una metodologia quantitativa a partir d'una mostra de 792 nens (363) i nenes (429) de primària, d'entre 5 i 9 anys, de tres ciutats espanyoles, 196 alumnes de Barcelona, 320 de Madrid i 276 de Sevilla. S'analitza el consum de televisió, telèfons mòbils, tauletes, ordinadors i videojocs.

Els resultats assenyalen que, a menor nivell d'estudis i menor categoria professional de la mare, major és el consum de continguts a través de dispositius mòbils per part dels menors."No ens agradaria criminalitzar les mares amb poc recursos econòmics però els resultats posen de manifest que la bretxa econòmica també incideix en el consum de pantalles dels més petits", ha manifestat Pilar Medina, coautora de la recerca. L'estudi demostra la importància de considerar el nivell educatiu i professional de les mares i dels pares com a oportunitat per entendre millor el consum de pantalles intel·ligents i per dissenyar estratègies familiars que fomentin el pensament crític i l'educació mediàtica digital.

Treball de referència:

Mònika Jiménez-Morales, Mireia Muntaña, Pilar Medina-Bravo (2020), "Uso infantil de dispositivos móviles: Influencia del nivel socioeducativo materno", Comunicar, edició avançada en línia del 15 d'abril, DOI: https: / /doi.org/10.3916/C64-2020-02

 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Perfils dels protagonistes:

Perfiles de los protagonistas:

Profiles of the protagonists:

Mònika Jiménez

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit