Vés enrere

Clàudia Diviu Miñarro defensa la seva tesi sobre la divulgació científica i la Covid-19

Clàudia Diviu Miñarro defensa la seva tesi sobre la divulgació científica i la Covid-19

La tesi doctoral titulada Anàlisi de la comunicació i el periodisme biomèdics. Estudi dels processos divulgatius, els dèficits formatius i l’impacte de la Covid-19 ha estat dirigida pel Dr. Sergi Cortiñas Rovira

22.12.2021

 

Aquest 20 de desembre, la Clàudia Diviu Miñarro ha defensat la seva tesi doctoral Anàlisi de la comunicació i el periodisme biomèdics. Estudi dels processos divulgatius, els dèficits formatius i l’impacte de la Covid-19, dirigida pel Dr. Sergi Cortiñas Rovira de la Universitat Pompeu Fabra.

 

El tribunal, que  malgrat la proposta inicial, no ha pogut complir el principi de paritat de gènere per motius aliens a la Universitat, ha estat presidit pel catedràtic emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, Dr. Josep Maria Casasús i Guri i acompanyat pel Dr. Victor Federico Herrero Solana, catedràtic de la Universitat de Granada com a secretari, i pel Dr. Francisco José López Cantos, professor titular de la Universitat Jaume I, com a vocal.

 

Diviu ha començat la seva defensa explicant el canvi de rumb que va agafar la tesi, arran la pandèmia de la COVID-19, i introduint els fonaments bàsics de la comunicació científica i de la divulgació científica.

 

La defensa ha continuat amb la presentació dels tres articles de la  tesi per compendi, explicant el marc teòric, la metodologia i els resultats de cada un d’ells, tots publicats a revistes indexades d’alt impacte. 

 

El primer article es tracta d’una metasíntesi sobre l’estat del periodisme científic i el paper dels periodistes en comunicar ciència. A l’article, publicat el 2019 a la revista Comunicació: revista de recerca i d’anàlisi, s’apunta la necessitat de una major inversió pública, de personalitzar les informacions, de reintegrar la ciència en la cultura i d’aconseguir una comunicació científica bidireccional.

 

El segon article, publicat al Profesional de la Información el 2020, aborda com han fet els centres de recerca biomèdica més importants de Barcelona per fer arribar informació relacionada amb la Covid-19 a la població, a través d’un anàlisi qualitatiu d’entrevistes realitzades a experts en comunicació.

 

I, per últim, un article publicat el 2021 a Communication Papers, sobre la percepció que tenen els estudiants de biomedicina de la Universitat de Barcelona de la comunicació científica.  A través d'enquestes i entrevistes en profunditat, s'evidencia com els estudiants coneixen la importància de la comunicació científica, però els hi manca motivació, informació i formació en l'àmbit universitari per fer-ho.

 

Per acabar la seva intervenció, Davius ha presentat les conclusions i discussions del conjunt de tota la seva recerca i ha fet una nova proposta de model de comunicació científica no bidireccional, basat en un engranatge que es retroalimenta de la comunicació generada per científics, divulgadors i societat.

 

El tribunal ha destacat la capacitat de la doctoranda de redirigir la tesi i reenfocar-la cap a un tema candent i de gran rellevància, com és la divulgació científica en el context de la COVID-19; la presentació sòlida; la metodologia acurada i l’excel·lència del contingut dels tres articles.

 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF