Vés enrere

La producció i exhibició de cinema a Catalunya abans de la pandèmia

La producció i exhibició de cinema a Catalunya abans de la pandèmia

El 2019 els cinemes van tenir 12 milions d'espectadors menys que el 2001. Segons un treball que ha estudiat el període 2000-2019 dut a terme per l’Observatori de la Producció Audiovisual amb els Productors Audiovisuals de Catalunya.

06.04.2021

Imatge inicial

Un estudi d'Anna Medrano per a l'Observatori de la Producció Audiovisual del Departament de Comunicació de la UPF, s'ha centrat en l’evolució de la producció i l’exhibició de cinema a Catalunya des del 2000 fins al 2019, just abans dels efectes de l'epidèmia de la covid-19.  Per exemple,  l'estudi posa de manifest que els cinemes catalans van tenir 19 milions d’espectadors el 2019, 12 milions menys que el 2001, on hi va haver 31 milions d’espectadors. El treball és fruit de la col·laboració entre l'Observatori de la Producció Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra i els Productors Audiovisuals de Catalunya.

Pel que fa a la producció cinematogràfica catalana, la tendència a la baixa es va pronunciar el 2018, amb 38 produccions menys que el 2015

Pel que fa a la producció, entre els anys 2000 i 2007 la producció de llargmetratges a Catalunya va seguir una lògica ascendent. A partir de 2007, però, l'estudi constata que hi ha pujades i baixades contínues, on destaquen les 96 i 93 produccions de 2010 i 2015 respectivament. Contràriament, els darrers anys amb menys produccions són el 2018, amb 55 títols produïts, i el 2019, amb un total de 61. El 2015 tot i que hi ha una gran crescuda, aquesta no es va mantenir durant els anys immediatament posteriors. De fet, la tendència a la baixa es va pronunciar el 2018, amb 38 produccions menys que el 2015. El 2019 es van produir sis pel·lícules més que el 2018 i es va aconseguir trencar amb aquesta tònica descendent. Els films catalans van representar el 23% del total de pel·lícules d’Espanya l’any 2019.

A partir de 2007, quan s’inicia la crisi econòmica, es produeix una caiguda notable dels films exhibits. El 2019 s’exhibeixen 1.242 pel·lícules, la xifra més alta dels darrers vint anys

Pel que fa a l'exhibició, l'informe especifica que el nombre de pel·lícules exhibides a Catalunya entre 1997 i 2018 ha patit diversos alts i baixos. En el període de 1997 a 2007 es troben xifres que oscil·len força amb crescudes i baixades constants. A partir de 2007, quan s’inicia la crisi econòmica, es produeix una caiguda notable dels films exhibits. Fins a l’any 2014 els títols exhibits se situen per sota del miler. Aquesta tendència es trenca amb les 1.007 pel·lícules de 2014. El 2015 s’observa un gran creixement dels llargmetratges que arriben als 1.214. Aquest nombre descendeix lleugerament els anys 2016, 2017 i 2018, però el 2019 s’exhibeixen 1.242 pel·lícules, la xifra més alta dels darrers vint anys.

Els 19 milions d’espectadors de 2019 queden molt lluny dels més de 31 milions de 2001, la xifra més alta dels darrers anys

Sobre el volum d’espectadors, els estudis indiquen un fort decreixement més o menys constant des de l’any 2004. Tanmateix, les dades des de 2014 demostren un augment progressiu fins al 2016. El 2017 el nombre d’espectadors va caure molt poc respecte del 2016, però el 2018 va seguir baixant i el 2019 es va recuperar lleugerament. Malgrat que les dades s’han recuperat una mica si les comparem amb les de 2013, els 19 milions d’espectadors de 2019 queden molt lluny dels més de 31 milions de 2001, la xifra més alta dels darrers anys.

Treball de referència:

Anna Medrano (2021), "Producció i exhibició de cinema a Catalunya 2000-2019: actualització dels indicadors principals. L'any previ a la Covid-19 hi havia símptomes de canvi en alguns indicadors", Observatori de Producció Audiovisual de la UPF,  http://hdl.handle.net/10230/46156

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit