Vés enrere

Decreix la producció de llargmetratges de la indústria catalana

Decreix la producció de llargmetratges de la indústria catalana

Segons indica un informe de l'Observatori de Producció Audiovisual del Departament de Comunicació que codirigeix Joan M. Corbella. La crisi sanitària de la COVID-19 no ha fet més que agreujar aquesta tendència.

30.07.2020

Imatge inicial

La producció de llargmetratges realitzats per la indústria catalana ha anat decreixent, assenyala el treball, La producció de cinema a Catalunya 2006-2018, publicat per l'Observatori de Producció Audiovisual (OPA) del Departament de Comunicació de la UPF. A més, la crisi sanitària actual no ha fet més que agreujar aquesta situació.

"Com assenyala l'estudi, en els darrers anys ha baixat el nombre de produccions catalanes o amb participació catalana, i la crisi sanitària del Covid-19 no ha fet sinó agreujar la situació per a la indústria catalana, més enllà de la impossibilitat d'engegar els rodatges comuns a la majoria dels països", ha manifestat Joan M. Corbella, codirector de la OPA.

La tendència a la baixa en la producció de llarmetratges a Catalunya es va pronunciar el 2018, amb 38 produccions menys que el 2015

Segons aquest informe, entre els anys 2000 i 2007 la producció de llargmetratges a Catalunya va seguir una lògica ascendent. A partir de 2007, els autors troben pujades i baixades contínues, on destaquen les 96 i 93 produccions de 2010 i 2015 respectivament. Contràriament, els anys amb menys produccions són el 2012, amb 67 títols produïts, i el 2018, amb un total de 55. "Així doncs, el 2015 observem una gran crescuda, però aquesta no es va mantenir durant els anys immediatament posteriors. De fet, la tendència a la baixa es va pronunciar el 2018, amb 38 produccions menys que el 2015", indica l'informe.

Joan M. Corbella, considera que "les xifres de producció de films a Catalunya són conseqüència de l'evolució d'aquesta indústria, en el sentit que les dues grans televisions privades tenen el protagonisme absolut en el cinema espanyol, juntament amb Movistar, ja que són les que intervenen decidint quines produccions recolzen, financen i promocionen, i amb això encapçalen els rànquings d'espectadors".

Pes de la producció catalana en el conjunt de la producció espanyola

Si comparem les dades amb la producció del conjunt de l’estat espanyol, comprovem que la producció catalana ha perdut pes percentual durant els darrers anys. Mentre el 2010 les productores catalanes participaven aproximadament en la meitat de les pel·lícules fetes a Espanya, el 2013 van participar en una de cada tres. L’informe dels anys 2016-2017 demostra la consolidació d’aquesta pèrdua de pes. El 2016 la participació catalana va representar el 30% del total de produccions espanyoles i el 2017 la xifra va baixar fins al 29%. Aquest percentatge va caure fins al 20% l’any 2018.

"En la mesura que Televisió de Catalunya (TV3) ha vist reduït el seu pressupost i que la Generalitat no ha pogut comptar amb tots els recursos previstos per al foment de la producció de cinema, les empreses han de buscar les televisions d'abast espanyol per a fer viables els projectes més cars", continua explicant Corbella.

Increment notable de la producció de documentals

El 2018, per primer cop, els documentals van superar el films de ficció i van representar gairebé el 64% del total de les produccions

L'estudi aprofundeix en altres aspectes com el nombre de coproduccions, la llengua original de les produccions i la producció de ficció i documentals. Pel que fa a aquest últim aspecte, l'informe indica que el 2006, els documentals només representaven el 20% del total de la producció catalana. Onze anys més tard, el percentatge se situava per sobre del 35%. El 2018, per primer cop, els documentals van superar el films de ficció i van representar gairebé el 64% del total de les produccions.

L'Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) és un portal de la Universitat Pompeu Fabra destinat a oferir serveis d'estudi, documentació i debat sobre la dinàmica de la producció audiovisual i, en general, de tot el sector audiovisual. L'OPA es planteja com un espai de trobada entre el món professional i el món acadèmic des d'on poder oferir eines per al coneixement i el desenvolupament, sobretot, de la indústria audiovisual catalana. L'OPA és una iniciativa Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA), grup de recerca de la UPF consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Estudi de referència:

Observatori de Producció Audiovisual (2020), La producció de cinema a Catalunya 2006-2018 . Resum dels informes i les xifres clau, a càrrec d'Anna Medrano; edició i infografia a càrrec de Noemí Sánchez. Disponible en pdf a aquest enllaç .

 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit