Vés enrere

Blanca Guasch Balcells defensa una tesi doctoral sobre la comunicació científica i la transferència de coneixement a través del grafè

Blanca Guasch Balcells defensa una tesi doctoral sobre la comunicació científica i la transferència de coneixement a través del grafè

09.07.2020

 

El dilluns 29 de juny, Blanca Guasch Balcells va defensar, a través de la plataforma Google Meet, la tesi doctoral titulada “El grafè: comunicació i transferència de coneixement a través de la premsa online i de metodologies de disseny participatives”. Aquesta tesi doctoral per compendi és el resultat d’una recerca dirigida pel Dr. Sergi Cortiñas i la Dra. Marta González, de la Universitat Pompeu Fabra i d’Elisava Escola Universitària, respectivament. La defensa va comptar amb un tribunal presidit per la Dra. Gemma Garcia Alonso, de la Universitat Autònoma de Barcelona, la secretària Dra. Ana María Del Corral González, d’Elisava Escola Universitària, i el vocal Dr. Jordi Díaz Marcos, de la Universitat de Barcelona.

La seva investigació, conformada per un compendi de quatre articles, posa en valor les relacions establertes entre la ciència i la societat, a través dels mitjans de comunicació, la indústria, les accions directes i l’educació. Aquesta s’emmarca en el procés d’aprenentatge significatiu a través de la mediació, la comunicació científica i la transferència de coneixement, per comprendre el benefici derivat que n’obté la societat. Així, el grafè ha estat el material escollit per dur a terme aquest procés d’apreciació de la ciència a través de diverses metodologies i tallers amb experts, no experts i amb estudiants de secundària. Per fer-ho, la investigadora ha compilat peces periodístiques sobre el grafè publicades en tres diaris amb repercussió internacional per tal d’analitzar-ne els atributs principals. Aquesta primera anàlisi de contingut ha donat títol al primer article del compendi, The Representation of Graphene in the Online Press of the United States, the United Kingdom, and Spain.

El segon article del compendi, centrat en la ciència i la indústria, es titula Design Methodologies for Bridging Science, Technology, and Industry: A Graphene-Centered Case Study i és el resultat de dissenyar i realitzar tallers participatius basats en metodologies de disseny per experts, a fi de fusionar el coneixement científic i tecnològic sobre el grafè amb els principals sectors de la indústria i el mercat. El tercer article, focalitzat en l’estudi d’impacte de les accions directes en la transferència de coneixement científic, es titula Enhancing Scientific Knwoledge Transfer through Design Methodologies: A Graphene-Centered Case Study i és el resultat de dissenyar i realitzar tallers participatius basats en metodologies de disseny per no experts, a fi de transmetre el coneixement sobre el grafè a membres de la societat interessats en aquest material.

Finalment, el darrer article està centrat en el rol de l’educació secundària i es titula Educational Toolkit Based on Design Methodologies to Promote Scientific Knowledge Transfer in Secondary Schools: A Graphene-Centered Case Study. Aquest és el resultat de dissenyar un conjunt d’eines educatives o ‘toolkit’ basat en metodologies de disseny per estudiants de secundària, i aplicar-ho en la realització de tallers participatius amb estudiants a fi de fer arribar el grafè a les aules.

Algunes de les conclusions de la investigació mostren que la cobertura periodística sobre el grafè en la versió en línia d’El País i The Guardian presenta pics de publicació similars, relacionats amb esdeveniments socials, culturals, polítics i econòmics entorn al material. D’altra banda, la investigació confirma que les metodologies de disseny participatives serveixen com a eina per fusionar el coneixement científic sobre el grafè amb el coneixement de les empreses dedicades al desenvolupament de productes per a diferents sectors del mercat. De retruc, aquestes metodologies són un bon recurs per comunicar i transferir coneixement científic a la societat i, a la vegada, per transferir els darrers descobriments i avenços científics a les aules de secundària.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: