Vés enrere El beta-glucà de la civada d'algunes galetes probablement redueix el colesterol, però el seu impacte en la salut és més incert

El beta-glucà de la civada d'algunes galetes probablement redueix el colesterol, però el seu impacte en la salut és més incert

Una avaluació de Nutrimedia, projecte de la UPF i Cochrane Iberoamèrica, conclou que és probablement cert que els beta-glucans redueixin el colesterol, però hi ha encara força incertesa sobre els seus efectes en la salut. L'anàlisi dels estudis no troba evidències directes que la reducció del colesterol amb les galetes Avenacol tingui un impacte en la reducció dels ictus o els infarts cardíacs.

05.07.2023

Imatge inicial

Les galetes Avenacol de Cuétara es publiciten, tant a través d’anuncis com als envasos del producte, amb un missatge segons el qual el seu consum ajuda a reduir el colesterol, gràcies al seu contingut en beta-glucans de civada. Una nova avaluació de Nutrimedia, que aporta l'evidència científica relacionada amb l'afirmació “s'ha demostrat que el beta-glucà de civada disminueix/redueix el colesterol sanguini”, ha conclòs que aquest missatge és probablement cert. Tanmateix, això no significa que la reducció de colesterol tingui un impacte beneficiós directe en la salut cardiovascular, per exemple, amb una reducció dels infarts cardíacs o els ictus.

Nutrimedia és un projecte del Centre Cochrane Iberoamericà i l'Observatori de la Comunicació Científica de la UPF que avalua científicament la veracitat dels missatges sobre alimentació i salut. En la seva última avaluació, ha constatat que encara se sap poc sobre l'efecte dels beta-glucans en el colesterol “dolent” i el “bo”. Els resultats dels estudis més recents mostren que els beta-glucans podrien reduir el colesterol “dolent” i que podrien no tenir cap efecte apreciable sobre el colesterol “bo”, però el grau de certesa de tots dos resultats és baix i es té poca confiança sobre el fet que siguin certs.

 

Pablo Alonso, coordinador científic de Nutrimedia: “el més rellevant seria la reducció del colesterol dolent i l'elevació del bo, uns efectes que no estan confirmats perquè els resultats disponibles són incerts”

 “L'important per a les persones no és tant el colesterol com el risc d'infart i d'altres malalties. El nivell de colesterol no és un desenllaç clau i, en tot cas, el més rellevant seria la reducció del colesterol dolent i l'elevació del bo, uns efectes que no estan confirmats perquè els resultats disponibles són incerts”, explica Pablo Alonso, coordinador científic de Nutrimedia i director del Centre GRADE a Barcelona, l'organització científica que ha desenvolupat el sistema GRADE, que és l'estàndard internacional per estimar el grau de certesa de l'evidència en salut i que utilitza Nutrimedia.

El missatge "Avenacol ajuda a reduir el colesterol de forma 100% natural", que és el missatge principal que apareix en els envasos de les galetes, “és probablement cert en la mesura en què Avenacol conté beta-glucans i que es refereix al colesterol total, però amb l'evidència analitzada no es pot afirmar que sigui un producte 100% natural”, explica Javier Bracchiglione, investigador del Centre Cochrane Iberoamericà i autor principal de l'avaluació.

L'avaluació realitzada per Nutrimedia ha constatat que els estudis sobre els efectes dels beta-glucans en la salut s'han centrat en desenllaços (els beneficis i perjudicis que es mesuren en els estudis) indirectes, com són els nivells de colesterol i altres lípids en la sang, explica Bracchiglione. “Aquests desenllaços ens han permès analitzar els missatges d’Avenacol, però l'absència de desenllaços importants, com la mortalitat cardiovascular o la incidència d'infarts, ens impedeix conèixer millor l'impacte real dels beta-glucans en la salut”, afegeix.

Una aportació de beta-glucans de civada pot reduir el colesterol, però implica també una aportació considerable de sucres i calories amb el consum d'aquestes galetes

En relació amb la informació d’Avenacol, segons la qual "una ració de galetes amb Avenacol (50 g, equivalent a 6 galetes de la varietat Rústica, o 3 galetes de la varietat Digestive) aporten 1 g de beta-glucà", cal tenir en compte que aconseguir una aportació de beta-glucans de civada que pugui reduir el colesterol implica també una aportació considerable de sucres i calories amb el consum d'aquestes galetes.

El mètode d'avaluació de Nutrimedia

En els seus diferents estudis, Nutrimedia utilitza un mètode avaluació per a valorar la veracitat dels missatges sobre alimentació i els seus resultats s'acompanyen sempre del nivell del grau de certesa de la recerca disponible sobre cada qüestió examinada. Aquest grau de certesa (qualitat de l'evidència o confiança en els resultats) depèn bàsicament del tipus de disseny de l'estudi i del rigor amb el qual s'ha realitzat, però també es té en compte que els resultats dels estudis siguin suficients, consistents (similars en diferents estudis), precisos i aplicables a la pregunta plantejada.

Més informació:

Avaluació completa amb l'informe tècnic

Sobre Nutrimedia

Nutrimedia és un projecte de l'Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF) i el Centre Cochrane Iberoamèrica (CCIb), que avalua científicament el grau de veracitat d'alguns missatges sobre alimentació i salut (notícies, anuncis, mites i preguntes del públic). Els resultats de les avaluacions, que es publiquen en la web del projecte, pretenen oferir dades i criteris científics per a ajudar els ciutadans a prendre decisions informades sobre nutrició. El OCC-UPF és un centre especial de recerca per a l'estudi de la transmissió de coneixements científics i tecnològics a la societat. El CCIb és un dels centres internacionals de Cochrane, una organització internacional que, amb les seves revisions sistemàtiques, ha contribuït a transformar la presa de decisions sobre les intervencions de salut.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

03. Salut i benestar
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació