Estudis Organitzats pel Departament:

 

Altres Estudis:

 

Altres Dades:

 

Doctorat en Comunicació

 

Màster Universitari en Comunicació Social

 • Data d'implantació: 30/06/2014
 • Codi RUCT: 4313866
 • Data de verificació: 06/05/2013
 • Data d'acreditació: a partir dels quatre anys de la verificació
 • Memòria aprovada per l'ANECA Informe favorable de l'AQU amb data 02/04/2013 
 • Informes de seguiment: 20112013, 20162017
 • Informe AQU de seguiment de la titulació: 2013

 

Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis

 

Màster en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques (Conjunt Universitat Stirling i Universitat Pompeu Fabra

 • Data d'implantació : 30/06/2014
 • Codi RUCT: 4314019
 • Data de verificació: 25/09/2013
 • Data d'acreditació: a partir dels quatre anys de la verificació
 • Memòria aprovada por l'ANECA Informe favorable de la AQU con fecha 24/07/2013
 • Informes de seguiment: 20162017
 • Informe AQU de seguimento de la titulació

 

Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat

 

Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (Propi)

 • Data d'implantació:
 • Codi RUCT:
 • Data de verificació:
 • Data d'acreditació:
 • Memòria aprovada per l'ANECA 
 • Informes de seguiment:
 • Informe AQU de seguiment de la titulació

 

Altres Estudis:

Màster Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius

 • Data d'implantació:
 • Codi RUCT:
 • Data de verificació:
 • Data d'acreditació:
 • Memòria aprovada per l'ANECA
 • Informes de seguiment:
 • Informe AQU de seguiment de la titulació:

 

Màster en Juventut i Societat

 • Data d'implantació: setembre 2012
 • Codi RUCT: 4313347
 • Data de verificació: 19/09/2012
 • Data d'acreditació: No s'ha produit una nova acreditació perque encara no s'han complert els 4 anys desde la data de la seva verificació e implantació inicial.
 • Memòria aprovada per l'ANECA
 • Informes de seguiment: Presentat a l'AQU informe del curs 2012-2013 (07/2014)
 • Informe AQU de seguiment de la titulació: Pendent de resposta.

 

Màster de Gestió de Continguts Digitals

 • Data d'implantació: curs 2012-2013 (septiembre 2012)
 • Codi RUCT: 4313347
 • Data de verificació: 19/09/2012
 • Data d'acreditació: 20/09/2013
 • Memoria aprobada por la ANECA
 • Informes de seguiment: presentat AQU informe del curs 2012-2013 (07/2014)
 • Informe AQU de seguiment de la titulació:

 

Màster en Disseny i Comunicació

 • Data d'implantació:
 • Codi RUCT:
 • Data de verificació:
 • Data d'acreditació:
 • Memòria aprovada per l'ANECA
 • Informes de seguiment:
 • Informe AQU de seguiment de la titulació: