Al següent quadre es troba recollida tota la documentació referent al seguiment i processos de garantia de la qualitat de la formació que s’ofereix a la Unitat de Coordinació Acadèmica de Comunicació.

GRAUS

Titulacions

Memòries

Informes d'avaluació Interna

Informes d'avaluació externa (AQU)

Premis, reconeixements i distincions

Indicadors de qualitat

Comunicació Audiovisual

Memòria de la titulació

Informes de seguiment, curs avaluat: 

Autoinforme per a l'acreditació de la titulació, curs avaluat:

Avaluació AQU Informe Seguiment, curs avaluat: 

Informes d'Avaluació Externa (AQU), curs avaluat:

Indicadors bàsics de la titulació

Periodisme

Memòria de la titulació

Informes de seguiment, curs avaluat: 

Autoinforme per a l'acreditació de la titulació, curs avaluat:

Informes d'Avaluació Externa (AQU), curs avaluat:

​Indicadors bàsics de la titulació

Publicitat i Relacions Públiques Memòria de la titulació

Informes de seguiment, curs avaluat: 

Autoinforme per a l'acreditació de la titulació, curs avaluat:

Avaluació AQU Informe Seguiment, curs avaluat: 

Informes d'Avaluació Externa (AQU), curs avaluat:

Indicadors bàsics de la titulació

 

MÀSTERS

Titulacions

Memòries

Informes d'avaluació Interna

Informes d'avaluació externa (AQU)

Premis, reconeixements i distincions

Indicadors de qualitat

Màster Universitari en Recerca en Comunicació Social Memòria de la titulació

Informes de seguiment, curs avaluat: 

Autoinforme per a l'acreditació de la titulació, curs avaluat:

Informes d'Avaluació Externa (AQU), curs avaluat:

Indicadors bàsics de la titulació

Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis

Memòria de la titulació

Informes de seguiment, curs avaluat: 

Autoinforme per a l'acreditació de la titulació, curs avaluat:

Informes d'Avaluació Externa (AQU), curs avaluat:

Indicadors bàsics de la titulació

Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat

Memòria de la titulació

Informes de seguiment, curs avaluat: 

Autoinforme per a l'acreditació de la titulació, curs avaluat:

Informes d'Avaluació Externa (AQU), curs avaluat:

Indicadors bàsics de la titulació

Màster Universitari en Gestió Estratègica de la Comunicació i les Relacions Públiques

Memòria de la titulació

Informes de seguiment, curs avaluat: 

Autoinforme per a l'acreditació de la titulació, curs avaluat:

 

Informes d'Avaluació Externa (AQU), curs avaluat:

Indicadors bàsics de la titulació

University master's degree in Digital Culture and Emerging Media (DiCEM) 

Memòria de la titulació      

 

DOCTORAT

Memòries

Informes d'avaluació Interna

Informes d'avaluació externa (AQU)

Premis, reconeixements i distincions

Indicadors de qualitat

Memòria de la titulació

Informes de seguiment, curs avaluat:  

​Autoinforme per a l'acreditació de la titulació, curs avaluat:

Avaluació AQU Informe Seguiment, curs avaluat:

Informes d'Avaluació Externa (AQU), curs avaluat:

 

 

Altres Estudis: