OLIVA ROTA, MERCÈ

Professora Agregada - Serra Húnter Fellow
Departament de Comunicació
Media Studies and Popular Culture

+34 93 542 2467
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona


Nota biogràfica

Llicenciada en Comunicació Audiovisual (2002) per la Universitat Pompeu Fabra i doctora en Comunicació Social per la UPF amb la tesi "Disciplinar la realitat: narratives, models i valors dels realities de transformació", presentada el setembre de 2010.
Des de l'any 2006 és professora del Departament de Comunicació de la UPF i membre del grup de recerca UNICA (Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual).


Línies de recerca

- Cultura popular i televisió;
- Telerealitat;
- Cultura de la fama;
- Realisme audiovisual;
- Semiòtica narrativa;
- Anàlisi del llenguatge i la narració audiovisuals.

Docència

- Teories de la Imatge;
- Anàlisi de la Significació de la Imatge;
- Estructura de la Comunicació Social.

Web personal/Xarxes acadèmiques:
http://www.upf.edu/depeca/unica/pagines/investigadors/merceoliva.htm
http://upf.academia.edu/MerceOliva