PEDRAZA JIMENEZ, RAFAEL

Professor agregat Serra Húnter
Departament de Comunicació
Data Analysis and Digital Journalism

+34 93 542 1212
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona


Nota biogràfica

És professor del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, i membre del Grup de Recerca DigiDoc i el Grup de Recerca en Periodisme.
Durant la seva carrera acadèmica ha participat i/o liderat diferents projectes públics i convenis privats de recerca, relacionats sempre amb aspectes de la Web.

Línies de recerca

Les seves principals línies de recerca són:
- Cibermitjans;
- Estratègies de comunicació a la Web social;
- Avaluació de la qualitat de llocs web;
- Posicionament web (SEO);
- Cerca i recuperació de la informació;
- Tecnologies de la Web semàntica.

Docència

Imparteix docència en els estudis de Periodisme, Comunicació Audiovisual, i Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Pompeu Fabra.
A més, participa com a professor convidat a diversos màsters de diferents universitats, com: Màster en Direcció de la Comunicació (IDEC-UPF); Màster de Gestió de Continguts Digitals (UB-UPF), Màster CALSI (UPV); Màster online en Documentació Digital (IDEC-UPF) o Màster online en Cercadors: Màrqueting i Posicionament (IDEC-UPF), entre altres.
Entre les assignatures i matèries que ha impartit es troben:
- Documentació Periodística;
- Documentació i Comunicació Audiovisual;
- Espais virtuals d'institucions museístiques;
- Arquitectura de la Informació;
- Cerca i recuperació de la informació;
- Posicionament i analítica web;
- Fonaments de l'edició electrònica;
- Fonaments en xarxes i Internet;
- Gestió de la informació;
- Introducció a l'estadística.

Web personal/Xarxes acadèmiques:
http://www.rafaelpedraza.net/