RODRIGO ALSINA, MIGUEL

Catedràtic d'universitat
Departament de Comunicació

+34 93 542 2396
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona


Nota biogràfica

Catedràtic de Teories de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Ha estat investigador al Research Center for Language and Semiotic Studies (Universidad de Indiana), al Center for the Study of Communication and Culture (Universidad de Saint Louis) i al Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien (Université René Descartes, Paris V). És coordinador del grup de recerca UNICA.
Ha publicat més de cent articles en llibres i revistes nacionals i internacionals, i monografies. Algunes de les seves obres són: La construcción de la noticia (Paidós, 2005) y  La comunicación intercultural (Anthropos, 1999).
Membre de la Asociación Española de Investigadores de la Comunicación de la Societat Catalana de Comunicació (Institut d'estudis Catalans).

Línies de recerca

- Comunicació intercultural:
- Comunicació i violència;
- Comunicació i emocions;
- Teoria de la comunicació.

Docència

- Comunicació intercultural  (Estudis Hispànics i Europeus);
- Comunicació mediàtica i immigració (Màster en Gestió de la Immigració);
- Identitats, comunicació i violència (Intercampus);
- Llenguatge, interculturalitat i mitjans de comunicació  (Màster en Estudis Avançats en Comunicació Social);
- Teories de la comunicació (diferents llicenciatures, Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques).

Web personal/Xarxes acadèmiques:
http://www.upf.edu/depeca/unica/pagines/investigadors/miquelrodrigo.htm
http://www.upf.edu/pdi/miquel_rodrigo/