GALBE FERNANDEZ, CRISTINA

Personal de suport Grau en Comunicació Audiovisual
Unitat de Gestió i Administració de Comunicació

+34 93 542 2443
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona