CANOVAS TOMAS, JOAN FRANCESC

Professor associat
Departament de Comunicació

+34 93 542 1466
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona


Nota biogràfica
Periodista, consultor especialitzat en comunicació de crisi i formació de portaveus i professor de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.
Director del màster en Direcció de Comunicació y del Postgrau Comunicació Estratègica Digital de l'Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (IDEC-Universitat Pompeu Fabra), així com de diferents màsters i postgraus en comunicació corporativa i digital a Sudamèrica.
Ha estat director de l'Oficina de Comunicació del Govern de la Generalitat de Catalunya i membre del Consell d'Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

Línies de recerca
-Comunicació de crisi.
-Periodisme de gabinets.
-Periodisme digital.

Docència
- Comunicació de Risc i de Crisi.
- Periodisme de Gabinets.
- Periodisme a Internet.

Web personal/Xarxes acadèmiques:
www.joanfrancesccanovas.com
Twitter: @joancanovas